[Legal] : BackstreetBoys Everybody :)

Alexandre Prokoudine avp altlinux.ru
3 13:45:52 MSK 2003


On Sun, 2 Feb 2003 15:18:55 +0300
Egor Grebnev <gregean  divo.ru> wrote:

> ,   ,   .   BackstreetBoys,
>  .  ӣ .
> 
> http://www.kontrakty.com.ua/ukr/gc/nomer/2003/04/4.html
> 
> "
> Відтепер з кожної прокрученої в
> ресторації пісні її виконавець може
> 
>   
> 
> Кабінет Міністрів на виконання
> закону «Про авторське право та
> суміжні права» своєю постановою
> (від 18.01.2003 № 71) затвердив розмір
> винагороди (роялті) за використані з
> комерційною метою відео- і
> фонограми та порядок її виплати. "

  "man unicode"  :-/

-- 
Alexandre Prokoudine
ALT Linux Documentation Team
JID: prokoudine  jabber.orgLegal